Ms. Nguyễn Phương – Hà Nội

Tôi đã bán được nhiều mỹ phẩm cũng như đồ gia dụng hơn khi sử dụng phần mềm và học các kiến thức của Zila. Cảm ơn Bạn Chinh đã giúp đỡ tôi và hướng dẫn tỷ mỉ cho tôi. Cảm ơn Chinh và Zila Vietnam.

Bài viết liên quan